LastOda Kullanım Şart ve Koşulları

İşbu sözleşme, Mobilal Bil. İlt. Sey. Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş’nin (kısaca “LASTODA” olarak anılacaktır) LASTODA internet sitesi (www.LASTODA.com) ve LASTODA uygulamaları (kısaca “LASTODA PORTAL” olarak anılacaktır) vasıtasıyla sunduğu hizmetleri kapsamakta olup, LASTODA ile siz LASTODA KULLANICILARI arasında LASTODA PORTAL’ın kullanımı ile oluşan hukuki ilişkiyi düzenlemektedir.

LASTODA PORTAL’a üyelik başvurusunda bulunmakla, işbu sözleşmeyi, kabul etmiş bulunmakta ve burada belirtilen hükümlerin tarafınızı bağladığını beyan etmektesiniz.

LASTODA PORTAL’a 18 yaşından büyükler üye olabilirler. LASTODA, 18 yaşından küçüklerin başvurularını reddedebileceği gibi, tespit edildiği takdirde 18 yaşından küçük üyelerin üyeliklerini de kendiliğinden iptal edebilecektir.

1. LASTODA PORTAL

1.1 LASTODA PORTAL, LASTODA internet sitesi (www.LASTODA.com) ve LASTODA uygulamaları vasıtasıyla, LASTODA KULLANICILAR'ının (kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır), LASTODA’ya üye otellerden hizmet satın alma imkânına sahip oldukları bir çevrimiçi portaldır. KULLANICILAR, LASTODA PORTAL’a işbu Sözleşmeyi ve Gizlilik Koşulları’nı kabul etmek suretiyle üye olurlar ve LASTODA PORTAL’da yer alan ve oda satışı yapan otellerden hizmet satın alırlar. LASTODA işbu ilişkide bir aracılık hizmeti vermektedir. Söz konusu hizmet sözleşmesi LASTODA’nın aracılık hizmeti neticesinde KULLANICI ile otel arasında kurulurken, KULLANICI ile LASTODA arasındaki ilişkinin hükümleri de işbu Sözleşme’de düzenlenmiştir.

1.2 KULLANICI, LASTODA PORTAL üzerinden yaptığı işlemlerde hizmet satın aldığı otel ile bir sözleşme akdettiğini, bu sözleşmenin kendisi için bağlayıcı olduğunu ve işbu sözleşmeden doğan borçlarını yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

1.3 LASTODA PORTAL’da yer alan otellere ilişkin her bir bilgi, ilgili otel tarafından sisteme yüklenmiş olup, LASTODA bu bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir. LASTODA PORTAL’da yer alan her bir otel, sisteme girdiği bilgilerin ve bulunulan beyanların kendisine ait olduğunu, bunlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu LASTODA ile akdettiği sözleşme kabul ve beyan etmiştir.

1.4 KULLANICI, LASTODA PORTAL’da bulunan otel bilgi ve beyanları ile ilgili olarak LASTODA’nın herhangi bir sorumluluğunu bulunmadığını, bu bilgi ve beyanların doğrulundan tamamen ilgili otelin sorumlu olduğunu ve ileride doğabilecek her türlü hak talebini otele karşı yönlendireceğini kabul ve beyan eder.

1.5 LASTODA PORTAL, otel ile bireysel KULLANICILAR arasında bir aracılık hizmeti vermekte olup, bu hizmet sadece kişisel kullanım için sunulmaktadır. KULLANICILAR, LASTODA PORTAL üzerinden ticari amaçlı hizmet alamaz, LASTODA PORTAL üzerinden acentelik ya da benzeri ticari amaç güden bir faaliyette bulunamazlar.

1.6. LASTODA PORTAL üzerinde yayınlanan oteller LASTODA’nın birebir sözleşmeli çalıştığı üye oteller olabileceği gibi, LASTODA’nın iş birliği yaptığı otel odası alım satımı yapan başka bir aracı şirketin üyesi olan oteller de olabilir. KULLANICI LASTODA PORTAL üzerinde yayınlanan LASTODA’nın anlaşmalı olduğu aracı şirketlerin kabulü halinde üye otellerin tekliflerini görüntüleyebilir ve satın alabilir. Last odanın anlaşmalı olduğu şirketlerin rezervasyon koşulları,şartlarda bildirilmeyen değişikliklerden Last Oda sorumlu tutulamaz ibaresi eklenebilir.

2. GİZLİLİK

2.1 LASTODA ve KULLANICI, LASTODA PORTAL üzerinden yapılan her türlü işlem sırasında birbirlerinden edindikleri her türlü bilginin gizli olduğunu, işbu gizli bilgilerin hiçbir şekilde 3. kişilere ifşa edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. LASTODA’nın, LASTODA PORTAL üzerinden satın aldığı hizmete ilişkin bilgileri ilgili otele iletmesi işbu gizlilik yükümlülüğünün ihlalini oluşturmaz. KULLANICI, hizmet satın alımından sonra gerekli bilgilerin otele iletilmesine peşinen muvafakat etmiştir.

2.2 LASTODA PORTAL üzerinden satın alınan hizmetler LASTODA Partal’a ödendiği için, KULLANICI’ya ait kredi kartı bilgileri kesinlikle otele ya da başka 3. kişilere iletilmez. Ödeme, LASTODA tarafından otele aktarılır. KULLANICI’ya ait kredi kartı bilgileri LASTODA’ya tüm kişisel ve kredi kartı bilgilerini şifreleyen bir güvenli sunucu protokolü aracılığıyla iletilmekte, "Secure Socket Layer (SSL)" teknolojisi kullanılmaktadır.

2.3 LASTODA ile KULLANICI arasındaki gizlilik yükümlülükleri ayrıntılı olarak Gizlilik Koşulları’nda düzenlenmiş olup, KULLANICI, LASTODA PORTAL’a üye olmakla, işbu Sözleşmeyle beraber, Gizlilik Bildiriminde yer alan koşulları da kabul etmiştir.

3. FİYATLAR ve EN İYİ FİYAT GARANTİSİ

3.1 LASTODA PORTAL üzerinden teklif edilen fiyatlara KDV ve diğer tüm vergiler dâhildir. Mevzuatta yapılacak değişiklikler, mücbir sebep hallerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanan farklılıklar bu maddeye istisnadır ve fiyata sonradan eklenebilir.

3.2 LASTODA PORTAL’da yer alan oteller, belirtilen tarihte aynı hizmetleri içeren aynı tip ve nitelikteki odalar için uyguladığı fiyatlar içinde mümkün olabilecek en uygun fiyatı KULLANICILAR'a sunmaktadırlar.

3.3 LASTODA PORTAL’daki herhangi bir otelin işbu yükümlülüğüne aykırı olarak belirtilen tarihte aynı hizmetleri içeren aynı tip ve nitelikteki bir odayı LASTODA PORTAL üzerinden ilan ettiğinden daha düşük bir fiyata sattığının tespit edilmesi halinde KULLANICI, durumu derhal LASTODA’ya bildirerek sorunun çözülmesini talep edebilir. LASTODA böyle bir bildirimi alır almaz otel ile irtibata geçerek, KULLANICI'nın mağduriyetini giderecektir.

4. HEDİYE PARA

4.1 LASTODA PORTAL’a yeni üye olan KULLANICILAR, sisteme ilk üye olduğunda LASTODA’nın belirleyeceği miktar/oranda Para Puan kazanabilir.

4.2 KULLANICILAR, LASTODA PORTAL’ı kullanarak oda satın aldıkça LASTODA’nın belirleyeceği miktar/oranda Para Puan kazanabilir. KULLANICILAR, LASTODA PORTAL’a başka kişileri davet ederler ve davet edilen kişiler LASTODA PORTAL’a üye olur ise; yeni KULLANICILAR’ın oda satın almaları halinde, davet eden KULLANICI LASTODA’nın belirleyeceği miktar/oranda Para Puan kazanabilir. Kazanılan, harcanan Para Puan, KULLANICI’nın sahip olduğu Para Puan oranı ve miktarları Para Puan kazandıran işlemler yapıldığında LASTODA PORTAL üzerinden bildirilir. Hediye Para, kazanıldığı tarihten itibaren LASTODA tarafından belirlenecek süre içerisinde kullanılmalıdır. Hediye Para’nın son kullanma tarihi LASTODA PORTAL üzerinden KULLANICI’ya bildirilir. Süresinde kullanılmayan Hediye Para iptal edilir.

4.3 LASTODA PORTAL, Hediye Para’nın kazanılma şekli, kazanılma oranı, kullanılma şekli, son kullanma tarihi ve sair hususlarda tek taraflı değişiklik yapma ve iptal etme hakkına münhasıran sahiptir.

4.4 Verilen Hediye Para, nakde dönüştürülemez, parasal değer taşımaz, başkasına devredilemez ve KULLANICI bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.

5. HEDİYE ÇEKİ

5.1 LASTODA PORTAL, bazı ya da tüm KULLANICILAR’ına dönemsel ya da rastgele Hediye Çeki dağıtabilir. Dağıtılan bu Hediye Çeki, KULLANICI tarafından Para Puan olarak kullanılabilir.

5.2 Hediye Çeki, kazanıldığı tarihten itibaren LASTODA tarafından belirlenecek süre içerisinde kullanılmalıdır. Hediye Çeki’nın son kullanma tarihi LASTODA PORTAL üzerinden KULLANICI’ya bildirilir. Süresinde kullanılmayan Hediye Çeki iptal edilir.

5.3 LASTODA PORTAL, Hediye Çeki’nin kazanılma şekli, kazanılma oranı, kullanılma şekli, son kullanma tarihi ve sair hususlarda tek taraflı değişiklik yapma ve iptal etme hakkına münhasıran sahiptir.

5.4 Verilen Hediye Çeki, nakde dönüştürülemez, parasal değer taşımaz, başkasına devredilemez ve KULLANICI bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.

6. POWER HOUR

6.1 LASTODA, “Power Hour” adını verdiği uygulamasıyla, LASTODA PORTAL’da kendi belirlediği gün ve zaman aralığında KULLANICI’ya belirli oteller bakımından ekstra indirimler sağlayabilir. Bu indirimlere ilişkin ayrıntı ve şartlar indirimin yapıldığı gün ve zaman aralığında KULLANICI’ya LASTODA PORTAL üzerinden bildirilir.

6.2 LASTODA PORTAL, Power Hour uygulamasının kazanılma şekli, kazanılma oranı, kullanılma şekli, son kullanma tarihi ve sair hususlarda tek taraflı değişiklik yapma ve iptal etme hakkına münhasıran sahiptir.

6.3 Power Hour ile edinilen ekstra indirim, nakde dönüştürülemez, parasal değer taşımaz, başkasına devredilemez ve KULLANICI bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.

SATIN ALMA İŞLEMİ ve ÖDEME

7.1 KULLANICI, LASTODA PORTAL üzerinden ilan edilen hizmetleri ilan edildiği şartlarda satın almakta serbesttir. KULLANICI, bir hizmet seçimi yaptıktan sonra, ödeme işleminin olumlu olarak sonuçlanmasına kadar, ilgili seçilen hizmet 5 (beş) dakika boyunca söz konusu KULLANICI için bloke edilecektir. KULLANICI’nın belirtilen süre içerisinde ödeme işlemini olumlu olarak sonuçlandırmaması halinde hizmet üzerindeki bloke işlemi kaldırılacak, ödeme işlemi olumlu sonuçlandırılırsa hizmet KULLANICI'ya satılmış olacaktır.

7.2 KULLANICI, LASTODA PORTAL üzerinden satın aldığı hizmetin bedelini satın alma işlemini yaparken peşin (ya da LASTODA tarafından öngörüldüğü hallerde taksitli) olarak ödemekle yükümlüdür. KULLANICI ödemeyi kredi kartı vasıtasıyla yapacaktır. LASTODA, ilgili işleme ilişkin hizmeti KULLANICI'dan kredi kartı vasıtasıyla tahsil edecek ve otele aktaracaktır. Herhangi bir aksi durumda (limit yetersizliği, kredi kartı bilgilerinin yanlış olması vs.) sanal pos uygulaması geri bildirim olarak işlemin başarısız olduğunu belirtecek ve satış işlemi tamamlanmayacaktır.

7.3 LASTODA PORTAL üzerinden satılan hizmet konusu odaların sadece içinde konaklayabilecek kişi sayısı belirlidir. Satılan hizmet konusu odaların belirtilen sayıda kişinin rahatça konaklayabileceği standartta olacağı garanti edilir. Bundan arı olarak LASTODA PORTAL üzerinden yapılan satışlarda, hizmet konusu odanın manzarası, büyüklüğü, banyo-tuvalet standartları, yatak biçimleri (çift kişilik yatak ya da iki adet tek kişilik yatak) ve bunlar gibi başkaca özellikleri hususunda herhangi bir garanti verilmez. KULLANICI, LASTODA PORTAL üzerinden konaklayacak kişi sayısını karşılayacak bir oda satın alır ve konaklayacağı oda, ilgili otelde yapılacak check-in işlemi sırasında belli olur.

7.4 LASTODA, LASTODA PORTAL üzerinden verdiği hizmetin karşılığı olarak, KULLANICI’dan herhangi bir hizmet bedeli talep etmez. LASTODA PORTAL, KULLANICILAR'ın ücretsiz olarak faydalanabileceği bir çevrimiçi portaldir.

8. REZERVASYON

LASTODA PORTAL üzerinden sadece hizmet satış işlemine aracılık yapılmakta olup rezervasyon hizmeti verilmemektedir. KULLANICI LASTODA PORTAL üzerinden yaptığı işlemin bir satın alma işlemi olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

9. İPTAL

LASTODA PORTAL üzerinde satın alınan hizmetlerin satış işleminin iptali mümkün değildir. KULLANICI, satın almış olduğu hizmetin iptal ve geri ödeme koşullarını ilgili otel ile görüşecektir. KULLANICI bu hususu bildiğini, yaptığı satın alma işlemi için LASTODA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

10. SORUMLULUK

10.1 LASTODA, LASTODA PORTAL üzerinden vermeyi taahhüt ettiği hizmetin verilmesinde, kendi elinde ve/veya kontrolünde bulunmayan etkenlerden doğan teknik problemler nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıklardan ya da uygulanacak hukukun mücbir sebep olarak kabul ettiği nedenlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

10.2 LASTODA PORTAL üzerinden yapılan satış sonrasında KULLANICI, ilgili otelden kaynaklanan her türlü ayıplı, geç ya da eksik ifa, olmayan odanın satışı ya da aynı odanın birden fazla KULLANICI’ya satışı ya da sözleşmeye veya kanuna başka bir aykırılık halinde, bundan doğacak zararlardan otelin sorumlu olacağını, taleplerini otele karşı yönelteceğini ve zararların tazmini için LASTODA’ya başvurmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

10.3 KULLANICI, her halde, LASTODA PORTAL üzerinden aldığı hizmet sebebiyle uğrayabileceği kâr kaybı, sözleşme kaybı, itibar kaybı ve benzeri hiçbir dolaylı zararın tazminini talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

10.4 LASTODA PORTAL’da yer alan bir otel kapasitesi üzerinde rezervasyon almış ve/veya dolu ise, KULLANICI’ya farklı bir konaklama alternatifi sunmak OTEL’in sorumluluğundadır. LASTODA’nın LASTODA PORTAL’da yer alan tüm OTELLER ile anlaşması bu şekildedir. KULLANICI satın aldığı odanın müsait olmadığını öğrenmesi halinde, en kısa zamanda LASTODA ile iletişime geçmelidir. LASTODA sözleşme gereği OTEL’e KULLANICI’ya yeni bir oda bulması konusunda baskı yapacaktır ancak herhangi bir sebeple OTEL KULLANICI’YA oda bulamayacağını/sağlamayacağını belirtirse, bundan LASTODA sorumlu değildir. KULLANICI’nın LASTODA ile iletişime geçmesi halinde LASTODA LASTODA PORTAL’da yeren diğer OTELLER’de uygun oda olması halinde KULLANICI’ya farklı oda alternatifleri önerebilir veya rezervasyonun iptalini gerçekleştirebilir.

10.5 LASTODA PORTAL’ın verdiği servislerin kullanımı ve LASTODA PORTAL’ın servisleri ile alakalı KULLANICILARIN üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile iletişimi tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. LASTODA, LASTODA PORTAL’ın sunduğu her hangi bir servisten ötürü KULLANICILARIN herhangi bir zarar veya kayba uğramasından sorumlu değildir. LASTODA PORTAL üzerinde yer alan OTELLER LASTODA’dan bağımsız kuruluşlardır ve hiçbir şekilde LASTODA’nın çalışanı ya da alt kuruluşu değillerdir. LASTODA, KULLANICILARIN LASTODA PORTAL’da yer alan OTELLER ile ilişkilerinden kaynaklı herhangi bir kayıp, zarar, ölüm, yaralanma, garanti şartlarının yerine gelmemesi vs. gibi zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

11. MÜLKİYET

LASTODA internet sitesi (www.LASTODA.com) ve LASTODA uygulamaları (LASTODA PORTAL) ile sunulan tüm bilgi, içerik ve yazılımların fikri mülkiyet hakları LASTODA’ya aittir. LASTODA PORTAL üzerinden sunulan hiçbir bilgi, içerik ve yazılım LASTODA’nın önceden yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin ya da hükmünün geçerliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu madde ya da hükmün dışında kalan tüm diğer hükümler bağlayıcılığını koruyacaktır. Böyle bir durumda dahi KULLANICI, geçersiz hüküm ilgili hukukun izin verdiği ölçüde uygulanmaya devam edeceğini ve işbu Sözleşmenin içeriği ve amacı çerçevesinde en azından geçersiz, uygulanamayan ve bağlayıcı olmayan madde ya da hükmünkine benzer bir sonucu kabulleneceğini kabul ve beyan eder.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1 Mücbir sebep, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan veya önceden kestirilemeyen ya da örnek olarak, tahdidi olmamak kaydıyla yangın, salgın hastalıklar, yıkıcı şiddette fırtına, deprem, su baskını, kuraklık, grev, lokavt veya diğer iş uyuşmazlıkları, elektrik yokluğu (zorunlu), internet erişimi imkansızlığı (taraflardan kaynaklanmayan zorunlu haller) yetkili resmi makamların karar, emir ve talimatları, yasakları, gerekli izinlerin verilmemesi, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, sabotajlar, terörizm ile bunların getirdiği inzibati tedbirler, savaş, ihtilal, iç savaş, abluka, ambargo LASTODA’nın ya da müşterinin çalıştığı BANKA’DAN kaynaklanan ve LASTODA’nın ve/veya müşterinin müdahale edemeyeceği BANKACILIK işlemleri vs olaylardır.

13.2 Mücbir sebebe maruz kalan taraf diğer tarafa mümkün olan en kısa sürede durumu bildirecektir. Mücbir sebepten kaynaklanan durumun 2(iki) aydan fazla sürmesi halinde taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

14. BİLDİRİMLER

LASTODA, KULLANICI’ya yapacağı bildirimleri, KULLANICI’nın üye olurken bildirdiği e-mail adresine yapacaktır. KULLANICI ise, LASTODA’ya yapacağı her türlü bildirimi info@LASTODA.com adresine yapacaktır. LASTODA ve KULLANICI, işbu e-mail adreslerine yapılan bildirimleri almadıklarını iddia etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler. LASTODA TAM UNVAN: MOBİLAL BİL. İLT. SEY. HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ADRES: BEREKETZADE MAH. ŞAİRZİYAPAŞA CAD. AKGÜN İŞHANI NO:37/14 BEYOĞLU/İSTANBUL 34420

15. HUKUK ve YARGILAMA

İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında, uygulanmasında ve LASTODA ile KULLANICI arasındaki her türlü ilişkide Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kabul edilecektir.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

LASTODA, tarafınızca verilen her türlü kişisel bilgiyi LASTODA hizmetlerinden faydalanabilmeniz amacıyla gizli olarak tutacağını, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder. İşbu taahhüt, LASTODA internet sitesi (www.lastoda.com) ve LASTODA uygulamalarında (hepsi birlikte “Lastoda Portal”) yer alan kullanıcılara ait bilgilerin tamamını kapsamaktadır.

Lastoda Portal üyeliği esnasında ya da Lastoda Portal üzerinden satın aldığınız hizmete ilişkin olarak tarafınızdan bazı kişisel bilgilerin verilmesi talep edilir. Bu bilgiler, adınız, soyadınız, kimlik numaranız, adresiniz, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız, kredi kartı bilgileriniz, satın aldığınız hizmete ilişkin verdiğiniz diğer her türlü bilgiler ve bunlardan başka gerekli olabilecek her türlü bilgidir.

LASTODA, tarafınızca verilen bilgiler içerisinde sadece LASTODA tarafından belirlenecek gerekli olanları, hizmetini satın aldığınız otele iletir. Otel için gerekli olmayan hiçbir bilgi otele iletilmez.

Lastoda Portal üzerinden satın alınan hizmetler Lastoda Portal’e ödendiği için, kredi kartı bilgileriniz kesinlikle otele iletilmez. Ödemeniz, Lastoda tarafından otele aktarılır. Kredi kartı bilgileriniz bize tüm kişisel ve kredi kartı bilgilerinizi şifreleyen bir güvenli sunucu protokolü aracılığıyla iletilmektedir. Kredi kartı bilgilerinizin güvenle korunması için "Secure Socket Layer (SSL)" teknolojisi kullanılmaktadır.

Lastoda Portal üyeliği esnasında verilen kişisel bilgiler, kullanıcılar tarafından değiştirilebilirler. Her kullanıcı, kullanıcı adı ve şifre girişi yaptıktan sonra üyelik başlangıcında vermiş olduğu kişisel her türlü bilgiyi değiştirebilir.

LASTODA, kullanıcılar tarafından verilen iletişim bilgilerini Lastoda Portal’e ilişkin haber, reklam, bülten ve benzeri tanıtım ve bilgilendirmeleri iletmek amacıyla kullanabilir. Bu gibi tanıtım ve bilgilendirmeleri almak istemeyen kullanıcılar info@lastoda.com adresinde bildirim yapabilirler.

LASTODA, farklı internet siteleri üzerinde Lastoda Portal trafiğini arttırmak adına çerezler (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktadır. Kullanılan çerezlerin çoğu Lastoda Portal’den çıkış yapmanızdan sonra bilgisayarınızın ve diğer cihazlarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, Lastoda Portal’e tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dâhil olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanılmaktadır.

LASTODA, “Google Analytics” ve türevleri gibi çeşitli 3. kişi ya da kuruluşların takip sistemlerini kullanmaktadır. “Google Analytics”, Google Inc. şirketinin internet analiz hizmetidir. “Google Analytics” kullanıcıların bilgisayarından topladığı bilgileri (IP adresi dâhil) istatistiksel amaçlarla Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google Inc. sunucusuna aktarmakta ve söz konusu bilgiler burada saklanmaktadır. Toplanan bilgiler Lastoda Portal’de bulunan kullanıcıların yapmış olduğu tercihleri değerlendirmek, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, Lastoda Portal’in aktivite raporlarını düzenlemek ve LASTODA hizmetlerini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Google Inc., IP adresi de dâhil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini kendisinde saklı olan diğer bilgiler ile birleştirmez ve bu bilgileri kanuni ve yasal bir gerekçe olmadığı sürece üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. Lastoda Portal’de bulunan kullanıcılarımız tarayıcılarında uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını kısıtlayabilirler. Ancak bu durumda Lastoda Portal’in tüm özelliklerinden faydalanamayabilirler. Lastoda Portal’de bulunan kullanıcılar Google Inc. tarafından kişisel bilgilerinin yukarıdaki şartlar ve gerekçeler dâhilinde toplanmasını ve kullanılmasını onaylamış olmaktadırlar.

Lastoda Portal’de, başka sitelere yönlendirme yapan linkler, bağlantı veren reklamlar ve benzeri bağlantı veren uygulamalar bulunabilir. LASTODA, bağlantı yapılan işbu internet sitelerinin uygulamaları, içerikleri ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

LASTODA’nın başka bir şirket ile birleşmesi ya da başka bir şirket tarafında devralınması hallerinde söz konusu bilgiler birleşilen ya da devralan şirkete verilebilir.

Mahkeme karar ve emirleri, adli soruşturmalar, resmi makamların talebi ya da kanunun zorunlu tuttuğu zorunla hallerde, LASTODA söz konusu bilgileri ifşa edebilir. Yasal bir zorunluluk dolayısıyla yapılan işbu ifşaat, LASTODA’nın bu bildirimde verdiği taahhütleri ihlal ettiği anlamına gelmez.

Üçüncü kişilerin Lastoda Portal’e karşı gerçekleştirebileceği kötü niyetli ya da yasa dışı saldırılar sonucunda bilgi elde etmeleri de bilgilerin LASTODA tarafından ifşa edildiği anlamına gelmez. LASTODA’nın, üçüncü kişiler tarafından bu şekilde elde edilen bilgilere ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca kullanıcıların bilgisayar ve cihazlarında bulunan virüs ve benzeri zararlı yazılımlar ile kullanıcıların kusurundan kaynaklanan ifşalardan LASTODA sorumlu tutulmayacağı gibi, bu hallerde LASTODA, uğrayacağı zararın kullanıcı tarafından tazmin edilmesini talep edebilecektir.Bizi Takip Edin

Facebook Twitter


© 2017 | Gizlilik Bildirimi
Tüm Hakları Saklıdır

Son Dakika Rezervasyon

Müşteri Desteği
(212) 244 12 14
info@lastoda.com